Hoe zit de Maasbach sekte in elkaar?

Maasklacht-SekteInKaart

GROEN + ORANJE: DE KERN
De harde kern van de Maasbach sekte (oftewel “The Blessing Family”) bestaat uit de groene cirkel, met daarin de oranje cirkel, in totaal zo’n 55 personen. Dit is het gedeelte wat ook echt daadwerkelijk opereert als een sekte en haar tentakels laat uitstrekken in de aanverwante Blessing kerken. De groene cirkel kan letterlijk gezien worden als het kantoorpand van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending aan de Apeldoornselaan in Den Haag, met daar omheen het huizenblok wat Maasbach tevens bezit (Apeldoornselaan / De La Reyweg / Lunterenstraat). In de appartementen van dit huizenblok wonen zowel de werknemers van de Maasbach stichting (met hun vrouwen en kinderen) als de Maasbach familie zelf, in een hechte gemeenschap met grote sociale controle. De jongere alleenstaande werknemers (ook wel de ‘singles’ genoemd) wonen met meerdere personen in een aantal daarvoor aangewezen appartementen binnen het huizenblok, op kamers. De oranje cirkel vormt het middelpunt, de Maasbach familie, bestaande uit:
1. David Maasbach (getrouwd met Regina van de Groep) en zijn gezin (+ 2 aangetrouwde schoonzoons)
2. John T.L. Maasbach (getrouwd met Godelief) en zijn gezin
3. Simon van Dalen (getrouwd met Helen Maasbach) en zijn gezin (+ aangetrouwde kinderen)
4. (Moeder) Willy Maasbach
5. Patrick Bruin (getrouwd met Danielle Maasbach) en zijn gezin

Werknemers
De werknemers van de Maasbach stichting in Den Haag vormen dus in feite de echte (kern van de) sekte, die ook zodanig functioneert. Deze groep bestaan uit grofweg 3 subgroepen:
1. Leden van de Maasbach familie (bloedlijn, verdienen het meest)
2. De ‘getrouwden’ (goedkope krachten)
3. De ‘singles’ (nog goedkopere krachten)

Leden van de Maasbach familie
Bovengenoemde familieleden van de Maasbach bloedlijn en (bijna) al hun kinderen zijn werkzaam bij de stichting. De enige die dat nog niet zijn, zijn daar vanwege de leerplicht niet oud genoeg voor (jonger dan 16 jaar). Alle (klein)kinderen worden geacht in ‘het werk’ van hun ouders te treden en dit voort te zetten. Alle kinderen van Johan en Willy Maasbach hebben geen opleiding genoten na de basis- en soms middelbare school. Toch zijn ze ingezet op alle belangrijkste, vaak leidinggevende posities binnen de organisatie. Ook als ze daar misschien iets te jong voor zijn of er anderen beter gekwalificeerd zouden zijn. De Maasbachen zijn dan ook degenen die het meeste verdienen binnen de organisatie.

De getrouwden
Bij de meeste werknemers ontvangt alleen de man een salaris, en wordt de vrouw geacht ‘vrijwillig’ te werken voor de JMWZ. Dit is min of meer een gedwongen situatie. (Getrouwde) Vrouwen worden nogal achtergesteld binnen de organisatie. Zij moeten zich vooral volgzaam opstellen naar hun mannen toe en doen wat hen wordt opgedragen. De salarissen die de mannen ontvangen zijn laag, over het algemeen niet al teveel boven het minimumloon. Dit zorgt ervoor dat de gezinnen van de getrouwden vaak onder vrij arme en uitdagende omstandigheden leven.

De singles
De singles, zoals zij intern worden genoemd, tekenen een schimmig arbeidscontract voor 16 uur per week, waar zij in feite 40+ uur voor moeten werken bij de stichting. Vaak worden ze geworven door David en John Maasbach zelf, vanuit de kerken. Het zijn veelal kinderen van getrouwen binnen de beweging. Er wordt dan zowel op hen als hun ouders ingepraat. De werktijden van zowel de singles als de getrouwden worden nauwkeurig bijgehouden door een receptionist; over het algemeen moeten betaalde krachten minimaal 40 uren draaien, welk contract je ook hebt. Van het werk wat je in de Blessing kerk verricht waar je toebehoort of bent geplaatst, wordt verwacht dat je dit binnen je eigen tijd doet, buiten die 40 uur. Dit geldt overigens ook voor de getrouwden. Af en toe zit David ’s ochtends bij de ingang van de stichting om te kijken of iedereen wel op tijd binnen komt. De singles zijn goedkope krachten en ontvangen een zeer laag salaris (zo’n 350 euro netto per maand). Naast de 16-uur constructie worden er namelijk ook nog eens “kosten en inwoning” ingehouden door Maasbach. Ze mogen daarvoor namelijk op kamers wonen in daarvoor aangewezen appartementen bij de stichting. Zij delen gezamenlijk maaltijden bij de stichting, bereid door een kok die fulltime in dienst is. In een tijd waar de basis-ziektekostenpremie rond de 95 euro bedraagt en Maasbach volgelingen ook nog eens worden geacht minimaal 10% van hun inkomsten (liefst veel meer) te ‘offeren’ aan de stichting, hebben de jonge werknemers -gedwongen door omstandigheden- een zeer eenvoudig bestaan. De sociale controle is erg groot.

BLAUW: AANHANGENDE BLESSING KERKEN
Rondom de kern bevinden zich de blauwe cirkels, de aanverwante Blessing kerken*. Deze cirkels hebben een overlapping met de groene cirkel (de kern), omdat in het leiderschap van deze kerken veelal mensen zitten die tevens (betaald of vrijwillig) werken voor de Maasbach stichting.
1. The Blessing Den Haag (eerder bekend als ‘Capitol Evangelie Centrum’), met David en Regina Maasbach als voorgangers. Deze moederkerk heeft momenteel zo’n 300 leden/bezoekers en is daarmee tevens de grootste kerk van de Maasbach sekte. Per zondag wordt één dienst gehouden, in een te groot auditorium met ca. 450 zitplaatsen. Het gebouw (de voormalige Capitol bioscoop) is eigendom van Maasbach en bevindt zich tegenover het hoofdkantoor van de Maasbach stichting (voormalig warenhuis Lijnkamp) + huizenblok in Den Haag. De moederkerk werd eerder voorgegaan door (vader) Johan Maasbach zelf, die overleed in 1995 en het leiderschap van de sekte overdroeg aan zoon David Maasbach.
2. The Blessing Utrecht (eerder bekend als ‘Evangeliecentrum Immanuelkerk’), met Fred en Jetty de Bruijn als huidige voorgangers. De kerk is qua aantal leden/bezoekers altijd de tweede kerk geweest binnen de Maasbach sekte, met de teller momenteel op ca. 125. Het vorige voorgangersechtpaar is schoonfamilie van David Maasbach (via zijn vrouw Regina), en in 2011 abrupt geëxcommuniceerd in de start van een ‘zuivering’** binnen de sekte door David en John T.L. Maasbach. Door deze affaire aanvankelijk in de doofpot te hebben willen doen stoppen, gebrekkige communicatie, aanverwante excommunicaties en de schoonfamilie bij volgelingen vervolgens af te schilderen als “zij-zijn-behept-met-een-boze-geest”-afvalligen verloor The Blessing Utrecht in verwarring veel leden en bezoekers in de periode na 2011.
3. The Blessing Vlaardingen (eerder bevond deze gemeente zich in Schiedam, in de Havenkerk), met John T.L. en Godelief Maasbach als huidige voorgangers. Voorheen ging pinkstervoorganger Edgar Holder, die in de jaren ’90 werd weggestuurd bij Maasbach, deze gemeente in Schiedam voor. De meeste leden gingen destijds mee met hun voorganger naar wat nu De Levende Steen heet. Iets eerder scheidde Jan Zijlstra zich af. Veel volgelingen vertrokken en inkomsten en bezoekersaantallen namen af. Deze ‘scheuring’ hebben de Maasbachen nooit echt verwerkt. The Blessing Vlaardingen heeft momenteel zo’n 90 leden/bezoekers. John is vaak niet aanwezig op zondagen, omdat hij veel op reis is als evangelist.
>> Deze pagina is nog onder constructie. De rest van de kerken worden z.s.m. toegevoegd in deze beschrijving.

*De Blessing kerken hebben overigens niet altijd zo geheten, de naamsvoering van ‘The Blessing’ is pas in 2010 / 2011 bedacht en geïntroduceerd door de broers David en John T.L. Maasbach, de leiders van de organisatie. In deze jaren kreeg de geloofsgemeeschap mede hiermee een kenmerkender gestalte als zodanig een sekte. In 2014 werd dit verder aangescherpt, toen het begrip ‘The Blessing Family’ werd geïntroduceerd.
**De zuivering had als doel om op de belangrijkste leiderschapsposities afstammelingen van de pure Maasbach bloedlijn te krijgen (kinderen of kleinkinderen van oprichters Johan en Willy Maasbach), omringd met loyale en ja-knikkende getrouwen. Zowel de families van Regina als Godelief Maasbach hebben het hierin moeten ontgelden, zij maken immers geen deel uit van de Maasbach bloedlijn. Omdat vooral de familie van Regina in eerste opzicht voor de volgelingen toch wel verbonden was aan de Maasbach-familie en geliefd was bij velen, bestond er de angst dat zij ‘te groot’ en ‘te geliefd’ werden in de gemeenschap. Hiermee vormden zij, in de beleving van David en John T.L. Maasbach, een bedreiging voor de Maasbach familie en de posities van hun kinderen. Daarom werden zij geëxcommuniceerd. Zowel Regina als de gehele gemeenschap is door haar man David verboden enige vorm van contact te hebben met haar familie. Hieronder bevinden zich haar ouders, enige zus en zwager met hun kinderen.

78 gedachtes over “Hoe zit de Maasbach sekte in elkaar?

 1. Pingback: Maasbach: een megakerk? | Maasklacht

 2. Pingback: “Leeuwarden gaat zich inlaten met sekteleider Maasbach” | Maasklacht

 3. CNKL zegt:

  Wat ik raar vind is dat de familie Maasbach merken zoals Chanel, Louis Vuitton en andere dure merken draagt. Waarom gaat dat geld niet naar de arme en zijn ze zo matrealistisch?? Vroeger zeiden de Maasbach’s altijd tegen mij dat ik mij niet bezig moest houden met wereldse dingen, waarom gaan zij dan ieder jaar naar disney land :-s ik snap het niet. Spelen ze al hun hele leven toneel? Dan weten ze toch dat God hen hiervoor zal straffen…. En dan nog iets ze voelen zich superieur ze kijken echt op je neer, alsof Zij beter weten.. Ik ben gewoon verward van wat zij doen. De zoon van David maasbach bijvoorbeeld die is alleen maar bezig met hoe hij er uit ziet op sociale media. Ik vind Sociale media sowieso werelds maar als je het gebruikt om God mee te dienen, ok. Maar dat doen zij niet allemaal ze zijn veelste veel meegesleept in wereldse partijen. Hoe willen zij ooit een kerk leiden? Zijn de kinderen wel gelukkig of dienen zij God, omdat het moet? Hoe komt het trouwens dat ze over alle appartementen rondom het hoofdkantoor zitten? Hoe komen ze aan hun geld? Gebruiken ze mensen hun gifte? Wtf….

  Like

 4. Gustav zegt:

  Wie denkt slim bezig te zijn komt bedrogen uit. Je kan mensen misschien manipuleren, maar God niet. Deze beweging is al reeds aan het instorten. De Heer zal ingrijpen op zijn tijd, er is geen ontkomen aan. Wees blij dat je dit kan onderscheiden. Zelf zien ze het allang niet meer, zij zijn grenzen voorbij en het zicht volledig kwijt. Ze denken dat werk van God aan hun gegeven is. Dat dacht Saul ook hij werd paranoia en ging met speren werpen naar David. Maar God gaf het werk aan een ander. Manipulatie is toverij, de schapen worden alleen maar geplukt.

  Like

 5. Chris kers zegt:

  Heb ooit een preek van david gezien waarin hij beweerde dat er niks mis was met zijn bezit van een vette mercedes, kwam met allerlei bijbelteksten om zich te verantwoorden.

  Like

  • dloorbach68 zegt:

   Maasbach Sr was weliswaar de Godfather, de grondlegger maar hij reed in oude Amerikaanse auto’s en gaf niet om uiterlijk vertoon. Hij was een boefje maar een sympathiek boefje die eerlijk was over zijn intenties en motieven. Zijn zoons ontberen zijn charisma en zakeninstinct. Ook de tijdsgeest was anders

   Like

 6. Er doet zich ook bij enkele een soort verlamming voor, wanneer de te overwinnen obstakels bij verzet, verzachtingspogingen en vlucht even reusachtig zijn als de moeilijkheden van medewerking. Het resultaat van zo’n spanningsevenwicht is inactiviteit. We moeten wel bedenken dat inactiviteit of passiviteit een reactie is die de leider beïnvloedt en een zekere werking heeft op zijn beslissingen. Het is een kwestie van voor of tegen! De afgedwongen reactie op die vraag is meegaandheid. Voor de leden is het zich schikken in de visie en bevelen altijd gelijk geweest aan overleven. Er zijn petities ingediend tegen de leerstellingen en bepalingen en ze zijn soms omzeild, maar wanneer die pogingen geen succes hadden, was de normale gang van zaken dat men zich erbij neerlegde. Die meegaandheid is tot het uiterste en onder de meest dramatische omstandigheden doorgevoerd.

  Like

 7. Pingback: Scientology laat volgelingen breken met familie – zoals Maasbach (video) | Maasklacht

 8. Kees zegt:

  In het verleden hebben wij heel wat jaren in de kerk in Utrecht gezeten. Het moet mij van het hart dat ik die gemeente als mijn thuisbasis zag en Goddank heb ik nooit maar ook nooit geen enkele band met den Haag gevoeld. Bij de hoogtijdagen dan werd er altij opgeroepen om op de maandag af te reizen en zei ik tegen mijn vrouw weet je wat dit is lekker een dagje rust we blijven lekker thuis of gaan naar een dienst in de omgeving.
  Ook met de door DM opgelegde donder en schooi predikingen voor geld, geld en nog eens geld werkte ik niet mee, dan gaf ik juist niets, terwijl je dan de spanning door de zaal kon voelen gaan. Maar fijn ik was in de ogen van sommigen mogelijk wel een zwart schaap want ik boog niet voor deze intimidatie.
  Het moet mij van het hart dat ik destijds walgde van de immer voortgaande aanbidding van DM en zijn familie en ik wel eens tegen mijn vrouw zei dit loopt een keer compleet uit de klauwen en voila.
  Overigens moet ik zeggen dat de destijds dienende voorganger een man met vuur was en goede predikingen gaf heel wat anders dan het zwaktebod van David Maasbach wat je jammerlijk genoeg wel eens moest aanhoren.
  Hoe dan ook velen die nu weg zijn hebben destijds op hun knietjes gelegen voor de hoogverheven familie, gelukkig zijn bij veel van deze mensen Eindelijk hun ogen opengegaan.

  Like

 9. ristie zegt:

  Ik heb mijn dochter verloren aan die Sekte van Maasbach.
  Ze is een van de werknemers en heeft al 3 jaar niks van haar laten horen.
  Ik weet nu zeker dat ze gebrainwashed is door de familie maasbach.
  Maar God is groot en ooit zal deze Man(David Maasbach) zich moeten verantwoorden.
  Maar ik heb mijn dochter lief en mijn deur staat altijd open en mijn armen gespreid om haar te verwelkomen.
  Maar David Maasbach het is omdat ze al 30 jaar is en volwassen is dus ik niets kan ondernemen want anders…..

  Like

 10. Jaren geleden keek ik regelmatig na David maasbach ,nu al een tijdje niet meer 1 familie bende en zo gemaakt fake zooitje alleen hun eigen familie na evangelistie reizen intervieuws whorship musicals !En de top van hun eigengemaakte piramide .Maar laten God in grijpen er komt steeds meer waarheid de muuren vallen om.

  Like

  • Mark Velasquez zegt:

   Lof zij de Heer dat in Amerika maar ook in Groot-Brittannië en elders steeds meer mensen duidelijk wordt dat het volle evangelie/de pinksterbeweging/charismatische beweging niet uit Hem is! Heerlijk is dat!

   Like

 11. Blaat zegt:

  Jongens, er bestaat geen god. Het is een door de mens verzonnen iets.. wordt eens wakker!

  En die maasbach moeten ze in de gevangenis stoppen met zn hele sekte erbij, opruimen die handel.

  Like

   • johan zegt:

    Ja en het vervolg:

    En maken zich, door gruwelijke zeden,
    Afschuwelijk; daar is geen mens, die goed
    Op aarde doet.

    Ongelovigen zijn dus dom, slecht, verdorven, dronkaards en ga maar door…

    (aldus de Bijbel: ofwel, wij van WC Eend…)

    Like

 12. DrEe zegt:

  Wie wordt er nu echt eens wakker, wie grijpt er in,………Mag en kan dit in Nederland,.. Zelfverrijking, verloogining, ETC ETC, SECTE,.. Wie toetst deze grenzen,…… Voel zoveel vuil, oud zeer,…… Kan me nauwelijks uit drukken..
  Actie graag.

  Like

 13. Annoniem/kenner van de bijbel en de satans bijbel zegt:

  Ik kan hier heel lang over praten… maar een man in een mooi pak die een mooi verhaal kan houden en je wijsmaakt dat hij het woord van de bijbel en god preekt is niet de persoon waar je naar moet luisteren. Dat zijn de woorden van de duivel.

  Het is ook overduidelijk dat wat hij doet volgens de rechtstaat niet mag. Volgens wetten en regels mag iemand die een contract heeft nooit minder dan het minimum verdienen. En dan wil ik nog niet eens over de rare constructie beginnen van de 16 uur contract en 40 uur werken.

  Het is allemaal vrij simpel, de mensen die zogenaamd het woord van god preken die het niet in een kerk doen en je vragen om gelde te betalen en het voor de tv doet zijn mensen die uit zijn op geld. De Maasbach fammilie is precies zo’n fammilie die een kans zag om slapend rijk te worden. Want mensen zijn nou eenmaal zeer naief.

  Vraag U zelfs eens af. Als U te horen kreeg dat U makkelijk in de hemel kon komen, en U bent gelovig dan zou U dit toch doen? Maar als U niet gelovig bent dan is dit allemaal een poppen spel voor U.

  Dit is mijn advies. Als U gelooft geloof dan wat er in de bijbel staat, en geloof niet in wat een persoon als David Maasbach U vertelt. Sla zelf de bijbel open en lees. Dan zult U snel genoeg zien dat wat de Maasbach fammilie is. Hij doet niet het werk van god hij doet het werk van de duivel. Met zijn sluwe tong en zijn gladde praatjes haalt hij je binnen, maar eenmaal binnen kom je er snel achter dat het allemaal leugens zijn en dat het uiteindelijk allemaal is om zich zelf beter te maken in deze wereld.

  Like

 14. Sjaak Zaalberg zegt:

  J.Z Zei Jezus niet? Here, Here hebben we niet in Uw naam wonderen en tekenen gedaan (en veel geld verzameld voor ons om een prettig leven te leiden?)
  Ga weg van Mij gij werkers van de wetteloosheid! Ik ken u niet. Deze tekst heeft mij tot na gedachtenis gebracht. Alles wat je doet in de naam van Jezus vanuit het eigen ik is niet de vrucht en de intimiteit die Jezus voor ogen heeft.Zijn geboden bewaren. En niet haten! Je moet het wel goed uitleggen het woord van God en niet vertrouwen op je eigen uitleggingen. Daarbij heb je dus de Heilige Geest voor nodig.En niet jouw eigen vanuit het vlees beredeneringen. Broeder David ga op je knielen en vraag om wijsheid die van boven komt. Dit is geen oordeel maar eerder een berisping .

  Like

 15. David Maasbach is een Ongelovige een werktuig van de satan,die zorgt dat er veel geld zal binnen stromen,David Maasbach is zo lomp,die denkt echt God zal niet bestaan,zijn werk is een Toneel stuk voor Macht en het binnen harken van veel geld,het gaat daar om emmers geld,Hebzucht voor zichzelf,Hoogmoed ten top straalt David uit, de Heilige Geest is nog niet over hem heen gekomen,dan zal je niet durven te doen wat hij doet, Op een nacht zag ik in een visioen de Here Jezus Christus,zijn geest bekleed met Diamant ,zware universe krachten kwamen van de Here Af,wat David doet is zijn Weg naar de Hel lopen.wat hij doet zijn de regels van de satan niet van de Here Jezus Christus.

  Like

  • Gebroken hart zegt:

   Ik heb een man leren kennen, een super lieve man, maar van David Maasbach mag hij niet met mij omgaan, wij mogen geen relatie hebben omdat ik Katholiek ben….die vent roept die kritiek zelf op zich af. Dit soort praktijken heeft niks met geloof te maken. Ik heb medelijden met zijn volgelingen die als gedrogeerde zombies achter hem aan lopen…hoe hij dat doet weet ik niet maar ik snap niet dat in deze tijd nog intelligente mensen zich laten koeioneren door zo een schurk.

   Like

 16. Els ter Welle zegt:

  Ik vind al deze kritiek verschrikkelijk. Ik ken een echtpaar van de Maasbachs persoonlijk. Het zijn zeer toegewijde mensen.
  Laten we ophouden zo te oordelen. Veel van wat hier gezegd is, is uit zijn verband getrokken. Please stop hiermee!

  Geliked door 2 people

   • Mark Velasquez zegt:

    Ze zijn toegewijd omdat er véél geld mee gemoeid is! Wij moeten wel oordelen/beoordelen. De Bijbel is daar heel duidelijk over! Anders worden wij meegesleurd door allerlei wind van leer, anders volgen wij mensen die doctrines van demonen leren. Dat deze website mag dienen als een baken van licht om te verlichten blinde ogen en licht te schenken op het pad van degenen die christelijk willen leven, opdat zij vertrekken uit de Maasbach sekte wanneer zij weer kunnen zien of die vermijden in hun zoektocht naar de ware Christus.

    Like

   • Mark Velasquez zegt:

    Inderdaad leidt hij Satans kerk. De dwalingen zijn zo veel en zo duidelijk tegen-Bijbels dat het mij steeds weer verbaast dat al die mensen erin trappen. Maar goed, Christus zelf zei dat velen ingaan door de brede poort en via Paulus weten we dat mensen maar wat graag luisteren naar wat hun oren (en ego) streelt.

    Like

 17. Xeno zegt:

  Misshien goed om een journalist te vragen hier onderzoek naar te doen en een confrontatie aan te gaan. Dit gebeurt trouwens in zoveel kerken op allerlei manieren.

  Like

 18. a zegt:

  Wat nare dingen worden er gesproken over David,en zijn vrouw.Wie zijn wij om te oordelen Jezus heeft het laste woord over ieder mens.Niet wij mensen kom op zeg.
  En nee ik ben niet bij de gemeente aangesloten.

  Like

  • Mark Velasquez zegt:

   U kent uw Bijbel niet. Christus zelf zegt ons te oordelen. Wij mogen alleeen niet veroordelen (een straf uitdelen dus naar de hel verbannen, want dat is het alleenrecht van de Heere). Het is overigens erg fijn dat zoekenden deze informatie tegenkomen en er goed over nadenken tie te treden tot een sekte. Er zijn zo’n tien kenmerken die een groep tot een sekte maken en ik durf te zeggen dat u die ook niet kent.

   Like

 19. Haha! …ik ben in het verleden ook vriendelijk verzocht om niet meer terug te komen naar de diensten gehouden in The Blessing Kerk Vlaardingen door ‘voorganger’ John Maasbach. Ik ben er een tijdje boos en verbaast over geweest, en vond het nogal hypocriet, maar besef me nu dat het leiding en bescherming van God is geweest.

  Heel rare ervaring was dat, John vertelt namelijk tijdens zijn diensten dat; “iedereen bij God welkom is zoals hij is”, maar als je te kritisch bent en/of de jeugd aan het denken zet over misstanden in die kerkgemeenschap dan moet je toch echt vertrekken…

  Like

 20. Kneh zegt:

  Als voormalig medewerker van de JMWZ, werkzaam ten tijde van Johan Maasbach wordt ik na het lezen van het commentaar en de reacties wat verdrietig. Toch meen ik te moeten reageren Het is algemeen bekend dat de basis van de theologie waarvan de de JMWZ zich bedient v.n.l. gebaseerd is op het OT van de Bijbel. Dat de leiders van de JMWZ zich dan ook OT Titels aanmeten is niet zo verwonderlijk Hun wijze van handelen en reageren is dan ook een logisch gevolg hiervan, Een ieder van u die de Bijbel kent kan zich weerbaar opstellen tegen de uitwassen van de JMWZ en daaruit zij of haar conclusies trekken Uit eigen ervaring weet ik dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan Maar met de kracht en wijsheid van de HG gaat het ongetwijfeld lukken Voor de rest is het een kwestie tussen God en hen Ik kan mij n.l. geen Bijbeltekst herinneren waarin ons wordt gevraagd te oordelen over hen maar veeleer voor hen te bidden, Ja ik weet het klinkt vroom en ongetwijfeld doet het pijn maar ook zij zijn onderworpen aan een gebroken wereld waaruit alleen God verlossing kan geven dat geld God zij dank ook voor hen.

  Like

  • Rinke Schroor zegt:

   Alles wat mensen subtiel dwingt …oordeel heeft over wie dan ook…met de bijbel als wetboek….de bijbel lijkt te stigmatiseren soms….maar blijft mensen werk…dat gaat nooit super…..iedereen die de tolerantie ten opzichte van wie dan ook wil dienen..en de dualiteit haat tussen mensen….en natuurlijk de bewust kwade handelingen van naasten onder elkaar….komt .denk ik het dichtst bij de kern van Jezus.

   Like

 21. Gert-jan zegt:

  zij hebben hun kerkgemeenschap zo georganiseerd, , mensen kiezen er zelf voor om als getrouwden of singles voor de Blessing te werken tegen kost en inwoning en restant salaris, verder Let ik op wat de man zegt, en ik kan Daviid Maasbach niet betrappen op onwaarheden getoetst aan de Bijbel (en daar gaat het om , wa verkondigd hij) zowel in zijn videoboodschappen en stukjes dagelijks gebed en bemoediging.

  Like

  • Mark Velasquez zegt:

   Dwaalleraars gebruiken altijd een Bijbelvers uit het verband gerukt. Zo lijkt het alsof hij waarheden uit het Woord van God verkondigt. Het gros van de mensen die zich christen noemt, doet weinig of niet aan gedegen Bijbelstudie en is een makkelijke prooi voor David. Velen weten niet eens dat de Bijbel bestuderen zoals je bijv Frans of medicijnen zou studeren, een absolute noodzaak is voor de christen. Daarom worden wij beetgenomen.

   Like

 22. Innas zegt:

  I O-R 1 zegt: v
  Verdrietig om dit alles te lezen. Ik heb een andere ervaring van inzet en steun door te bidden voor hen, die verloren dreigen te gaan. Dat leerde ik van hen. Elke maand in een andere provincie bidden op straat; opdat de bumpy road ook door terrorisme ons Nederland voorbij zal gaan. Kijk om ons heen psalm 91 zegt al vallen er……; door de vurige inzet van de Maasbach- clan en leden een ware blessing voor Nederland

  Jezus zegt ook in Zijn Woord, ik heb je niet aangesteld om te oordelen. Dat is mijn taak. Doe het ook. Blijf bidden on this bumpy road. Dure kleding is een keuze, gaat niemand aan waar je het geld vandaan hebt. Bid opdat ook dat zal veranderen indien het je stoort. Je hebt toch leren bidden bij de Maasbach. leef je geloof en bidt. De O van oordelen ligt niet voor niets op het eind van het alfabet. blijf bij het bidden.Geeft rust, inzicht en wijsheid en gehoorzaamheid aan de Almachtige, die ons allen gebruikt op Zijn manier. De wereld is van Hem; He controls the Blessing.
  Een goed geolied bedrijf, door wijsheid en inzicht. Soms moet het gave fruit beschermd worden. Ook jij dus, die te veel kritiek hebt,, weet dat de tegenstander hartelijk lacht. Knuppel in het hoenderhok. Take care. Zegen en groet aan allen, die dit lezen. God loves you and so do I. neen, wel het vuur van de Blessing, maar ben geen lid van één van de kerken. Ga jullie goed in the blessing of Abraham. Say amen to that. I O- .R. Love to give a piece of my mind after a session of praying.

  Like

  • Mark Velasquez zegt:

   Haha, wat een onzin. What’s that you speak? Nedglish? Probeert u zo indruk te maken op ons? Hahaaaa. Moge de Heere u geven verlichte ogen van het verstand om Hem te dienen in geest en in waarheid en met geheel uw hart en geheel uw verstand.

   Like

 23. Mark J Velasquez Reyes zegt:

  Wij oordelen niet, maar beoordelen. Toetsen, beoordelen dus, is absoluut Bijbels en wie het niet doen worden heen en weer geslingerd door de wind van allerlei vreemde, tegen-Bijbelse leer. Dat is overduidelijk. De Heere God kan onmogelijk achter zulke leer staan. Veel bezoekers/leden van dergelijke gemeenschappen weten niet wat een groep tot een sekte maakt, wat de kenmerken van een sekte of sektarische groep zijn. Ex-communicatie, verering van de leider, dat zijn er twee van en de meeste pinkster-, evangelische en charismatische clubjes vertonen meer dan de helft van de tien eigenschappen van een sekte. Werkelijk gaan mensen hun ondergang tegemoet, omdat zij geen kennis hebben. Geen kennis van de Bijbel op de eerste plaats en ten tweede geen kennis in algemene zin.

  Like

 24. Dhr. A. James zegt:

  Niemand op aarde is volmaakt. David Maasbach niet en ook niet degene die kritiek op de Maasbach stichting heeft…..David Maasbach is slechts een boodschapper van God die het goede nieuws op aarde zo veel mogelijk blijft verspreiden….Een TNT postbode kan ook een slecht mens zijn… maar men maakt toch de poststukken open…vooral brieven van de belasting dienst…wordt als geloofwaardig beschouwd.
  Op Oordeelsdag zal God elke mens beoordelen…Niemand is verplicht geld naar de kerk af te geven…..

  Like

 25. Mark J Velasquez Reyes zegt:

  Wanneer je weet wat Gods Woord (de Bijbel) werkelijk leert, weet je ook dat David absoluut geen boodschapper van God is. De gehele boodschap van de pinksterbeweging en evangelische clubjes rust op de eeuwenoude leugen waarmee Satan Eva misleidde. Die boodschap gaat over een heel andere god, een heel andere jezus en een heel andere geest. Echt, de mens wil bedrogen worden, de mens vraagt er gewoon om. 99% van de pinkstermensen en evangelischen weten niet eens hoe zij de Bijbel moeten bestuderen. Zij laten hun verstand samen met hun jas in de garderobe achter en praten alles na wat hen vanaf de kansel verteld wordt. Vaak worden zij ook klonen van de voorganger, diens vrouw, hun kinderen. Terwijl christenen als Christus horen te zijn. Die tekst over hetgeen Christus zal zeggen, “Ga weg van mij, Ik ken u niet” is voor dergelijke mensen en hun leiders. Tot slot schiet mij nog beknopt een vers te binnen, “Dit volk eert mij met de lippen, hun hart…is…ver…van…Mij”.

  Like

 26. Said zegt:

  Goeiemiddag wat een prachtige waarheid word hier neergezet. Ik heb persoonlijke ervaringen met de zieke geestelijke vanDavid zijn sekte. Ik kan helpen met bewijzen van hun zieke sekte. Ik heb 3 jaar stiekem een relatie gehad met iemand van de sekte en kan alle ins en outs over hun en hun zieke psychische opvoeding. Waardoor hun kinderen niet normaal buiten de sekte een relatie zouden kunnen opbouwen. Ik help en hoor graag van u. Groete

  Like

 27. General Watti zegt:

  In alles wat je in Relatie tot God doet moet je toetsen en de Heilige Geest om Waarheid vragen. Jaren heb ik in angst geleefd omdat ik als wedergeboren Christen weer was afgedwaald. Mensen zijn mensen om Waarheid te vinden als het door een voorganger word gepredikt echter de voorganger geeft een boodschap met inhoud waarover je zelf moet nadenken en onderzoeken. Kijk niet naar mensen.Kijk naar Jezus. Volg geen mens volg Jezus. Als iets niet goed voelt, als iemand je onrecht doet, geef het aan God en alleen Hij zal recht spreken. Je moet Maasbach dus niet verketteren maar je moet voor hem bidden. Want als hij zoals iedereen zegt de vijand is.. dan laat Jezus jou juist bidden voor de vijand.

  Like

  • Mark J Velasquez Reyes zegt:

   Het probleem met de pinksterbeweging/het volle evangelie is dat het simpelweg niet uit God is. Iedereen die in deze stroming”Jezus heeft aangenomen” door middel van het man-made zondaarsgebed moet zich gaan afvragen of het Bijbels is en welke jezus hij/zij aanvaard heeft. Het kan Satan geen barst schelen wat je gelooft zolang je maar niet de waarheid/Waarheid gelooft. Maar in pinksterclubjes wordt weinig of geen tijd besteed aan de waarheid/Waarheid. Hoeveel van de mensen in deze sekte (en dat is het volle evangelie ten volle) weten eigenlijk dat hun groep ontstaan is uit een initiatief van een man die de Methodistenkerk verliet? Deze mensen weten werkelijk niks en hebben totaal geen oor naar de waarheid. Ze willen bedrogen worden.

   Like

   • Watti zegt:

    Het is makkelijk om een beweging de schuld te geven. God heeft een ieder de keus gegeven. Want in de hele geschiedenis van de mens zijn er dwaalleraars. De keuze ligt bij jezelf. Zelfs het hier zwart maken van mensen ongeacht of het Maasbach is. Leg het bij God want alleen God kan hier een oordeel over vellen. Zgn.slachtoffers kunnen het beste God om raad vragen. Ga niet op de stoel van God zitten daar er staat geschreven: oordeel niet opdat Gij niet geoordeeld word. Zelfs de slechtste situatie kan God gebruiken ter ere en glorie van Zijn Koninkrijk!! Bemoediging is beter dan veroordeling
    Een ieder die Zijn Naam misbruikt omwille zichzelf..danwel ter verrijking die zal zichzelf moeten verantwoorden. Of het Pinkstrr is of welke geloofsstroming ook.
    .onderzoek en toets. Bid tot God om de Geest van Waarheid. Want als je Hem waarlijk zoekt dan zal Hij jou vinden want het is niet Maasbach die het zei, het was onze Verlosser die Zegt: Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven… Alleen door Mij kan je tot de Vader komen.. niet door Petrus niet door Johannes niet door Maasbach.. shalom

    Like

   • Mark Velasquez zegt:

    Het lijkt heel vroom te zeggen dat wij niet moeten oordelen. Maar, helaas, het is volle-evangelisch. Dat wordt pinkstermensen aangeleerd. Het Nieuwe Testament, echter, leerrt dat gelovigen juist wel moeten oordelen. Het leert dat zij rechtvaardig moeten oordelen. Dat is eigenlijk ook wat Jezus duidelijk maakt in de passage, die de tekst bevat die u aanhaalde.
    Wanneer verzen uit hun verband worden gehaald ontstaat allerlei wind van leer en daar staat de pinksterbeweging bol van. Heel gevaarlijk, heel bedrieglijk.
    De gemiddelde pinkstermens/volle-evangelische roept wel schijnbaar gelovig dat alles getoetst moet worden, maar heeft geen flauw idee hoe dat zou moeten, omdat hem van meet af aan verkeerde leer is bijgebracht. Als dingen zoals “persoonlijke woorden” de gezonde leer (de Bijbel) vervangen, is er geen standaard meer om leringen en gebruiken enz aan te toetsen. Waar de Bijbel vervangen wordt of is doordat ongeschoolde “voorgangers” en “evangelisten” hun eigen interpretatie van Gods Woord presenteren als wet, kan met de beste wil van de wereld niet meer gesproken worden van christelijk geloof.
    Het is echt de hoogste tijd dat men ook in Nederland (zoals in de States) gaat inzien dat dit geen geloof is maar een sekte/sektarische groep. Het volle evangelie/de pinksterbeweging als geheel vertoont al de kenmerken die gehanteerd worden om een groep als sekte/sektarisch te kunnen onderscheiden.
    Omdat er in veel landen geen overkoepelend orgaan is om gecentraliseerd beleid voor pinksterclubs te maken, (of er is wel een dergelijke vereniging maar die heeft geen bevoegdheid om aangesloten “kerken” te verplichten tot het volgen van regels) verschilt het aantal sektarische eigenschappen van “kerk” tot “kerk”.
    In zulke clubjes komen bijv tegen-Bijbelse taferelen en zelfs demonische rituelen voor onder het mom van godsdienst.
    Ik heb op drie continenten gewoond en talloze “kerken” bezocht, maar de Waarheid (en dus Christus die God is) is afwezig in de pinksterbeweging/het volle evangelie.
    God spreekt door Zijn Woord tot ons en Hij heeft Zich als laatst geopenbaard door Zijn Zoon, het levende én het geschreven Woord. Maar volle-evangelischen hebben geen respect voor de Bijbel. Zij veranderen passages naar believen en trekken teksten uit de context. Daarmee tonen zij aan dat zij geen verstand hebben van exegese. Zij weten simpelweg het Woord niet recht te snijden.
    Al in het OT zei God dat Hij Zijn Woord verheven heeft boven Zijn naam, maar pinkstermensen trappen steeds weer op Zijn Woord en door hun rituelen kruisigen zij Christus opnieuw en opnieuw en opnieuw.
    Zij hechten absolute waarde aan de woorden van hun zogeheten profeten en apostelen. Zij geloven totaal niet in de vijf solas en weten ook niets over het bestaan van de canon. Zij zijn holle vaten en vaak ook witgepleisterde graven. (Binnen hun “gemeentes” treft men niet minder zonden dan in de geloofsgemeenschappen waarop zij zo vaak kritiek hebben.)
    Zij voegen continu toe aan de Bijbel. Hen wacht een vreselijk oordeel en daarom is het zaak hen nu te oordelen, opdat zij aan het komend oordeel kunnen ontsnappen, want God denkt niet lichtvaardig over het met voeten treden van Zijn Woord.
    Dat de Heer ons de moed en de kracht zal geven om veeleer te ontmaskeren wat niet uit Hem is zoals Zijn Woord zegt. Dat Hij mensen die in dwaalleer geloven, zal genezen van hun blindheid en doofheid!

    Like

 28. General Watti zegt:

  In alles wat je in Relatie tot God doet moet je toetsen en de Heilige Geest om Waarheid vragen. Jaren heb ik in angst geleefd omdat ik als wedergeboren Christen weer was afgedwaald. Mensen zijn mensen om Waarheid te vinden als het door een voorganger word gepredikt echter de voorganger geeft een boodschap met inhoud waarover je zelf moet nadenken en onderzoeken. Kijk niet naar mensen.Kijk naar Jezus. Volg geen mens volg Jezus. Als iets niet goed voelt, als iemand je onrecht doet, geef het aan God en alleen Hij zal recht spreken. Je moet Maasbach dus niet verketteren maar je moet voor hem bidden. Want als hij zoals iedereen zegt de vijand is.. dan laat Jezus jou juist bidden voor de vijand.

  Like

  • Mark J Velasquez Reyes zegt:

   Om waarheid vragen? Waarom? Wij hebben toch het Woord? Je vraagt om problemen als je buiten de Bijbel om nog naar waarheid moet vragen en dat is ook de reden waarom de pinksterbeweging een Satanische puinhoop is. Het klinkt geestelijk, “de Heilige Geest om waarheid vragen” maar wij hebben de waarheid al in bezit. Mensen in het volle evangelie stellen zich open voor allerlei demonische leer, omdat de Bijbel voor hen niet genoeg en niet centraal is.

   Like

   • Mark J Velasquez Reyes zegt:

    En als wij zeggen dat wij gelovigen zijn dienen wij wel degelijk te oordelen en te beoordelen. Wij mogen alleen niet onrechtvaardig oordelen, maar de Bijbel geeft ons absoluut de opdracht te oordelen. Daar pinkstermensen constant wordt wijsgemaakt dat zij niet mogen oordelen, moeten zij maar dwalen volgens de dwalingen van dwalenden.

    Like

 29. Raymond423 zegt:

  Geen mens op aarde is volmaakt. Dat geldt ook voor David Maasbach. Het gaat om het boodschap van Jezus.. Je moet je volle verstand gebruiken en kijken wat je ermee doet. Lees de Bijbel en onderzoekt de waarheid. Waarom accepteert men wel postpakketen en brieven van een postbode. Deze postbode vertelt ook leugens in zijn vrijetijd.

  Like

  • Mark J Velasquez Reyes zegt:

   Wat een vreemde vergelijking. Op de eerste plaats mag een mens Gods niet liegen, niet in de kerk en niet in zijn vrije tijd. (Deed Paulus het? Neen toch? De vraag die echter gesteld moet worden is of David Maasbach een mens Gods is. Daar hij een vals evangelie predikt (het welvaartsevangelie) mag met grote zekerheid gezegd worden dat hij geen christen is.) Op de tweede plaats maar eigenlijk hoofdzaak: het Woord van God is echt heel wat anders dan postpakketten. Maar de mens heeft vanaf het begin de voorkeur gegeven aan “pakketten van postbodes die liegen” en dat is anno 2019 nog steeds een enorm probleem.

   Like

 30. Ushi zegt:

  Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door Hem.
  Johannes 14:6

  Mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis.
  Hosea 4:6

  Wat betreft fam. Maasbach en volgers.
  “Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, opdat alwie gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe. Joh 3:16

  Is niet altijd te begrijpen in een tijd waar erg zichtbaar is dat mensen elkaar naar het leven staan, maar toch houdt ‘ie van iedereen.

  Laatste gezegde. God is goed, maar grondpersoneel is klote en heb het dan niet over Maasbach, maar ons allemaal. We zijn allemaal zondig. Weest dus nuchter en waakzaam en wijs niet met de vinger, maar kijk in de spiegel.

  Like

  • Mark Velasquez zegt:

   Met regelmaat zijn de gewonnen zieltjes ook tere zielen: ze zijn ziek (emotioneel, lichamelijk) of hebben problemen (in het huwelijk/de relatie/een relatie, met een kind/de ouders, op het werk/op school, financiële moeilijkheden, enz). Daardoor zijn zij makkelijke doelwitten voor deze wolven in schaapskleren die de bedrieglijke wonderen van de magiërs van farao verrichten. Zij betoveren beïnvloedbare mensen zodat zij beginnen te geloven dat God deze gasten “geroepen en gezalfd” heeft. En dan is het easy money maken voor de wolven die rijker en rijker worden, terwijl de sekteleden steeds meer van hun inkomen (moeten) afstaan.

   Like

 31. Mark Velasquez zegt:

  Wat een onzin: we zijn geen “grondpersoneel” en zeker niet allemaal zondig. Wie dat laatste gelooft, gelooft logischerwijs niet in Christus’ dood en alles wat Hij daardoor bewerkstelligd heeft. Het is heel goed mogelijk zonder zonde te leven, ook in dit uiterst zondige land. En nogmaals: de Bijbel zelf instrueert ons vaak genoeg rechtvaardig te beoordelen en te oordelen, dus wat u zegt over in de spiegel kijken ipv wijzen met de vinger is tegen-Bijbels. Dergelijke zaken worden onderwezen in zulke sektes om makke volgelingen te creëren en in het gareel te houden.

  Like

   • Mark Velasquez Reyes zegt:

    U zult zich niet kunnen beroepen op dat vers als u voor de Rechterstoel van de Vader zult staan om verantwoording af te leggen over uw leven. Want wie moedwillig blijven zondigen in de volle wetenschap dat wat zij doen echt zonde is, begaan de zonde tegen de heilige Geest en voor diegenen, wat zegt het Woord al weer over hen?
    Wie wil feiten uit de Bijbel over het volle evangelie/de pinksterbeweging? Bezoek eens verhoevenmarc. Wie het Engels machtig is zou ook naar CARM, een virtueel naslagwerk over diverse sekten, kunnen surfen. Om te leren over sekten is denk ik cultfaq een geschikte site.
    Wij leven in een tijd waar leugen neergezet zal worden als Waarheid en velen (ook mensen die beweren christen te zijn) zullen geloven in het bedrog van de tegenstander. De tekenen zijn er. Om er enkele te noemen: 1, de huidige paus mengt zich steeds meer in de wereldpolitiek, 2, hij roept op tot eenwording op wereldniveau, 3, hij wordt intiemer en intiemer met het Midden Oosten (dat was in de geschiedenis deel van het Romeinse rijk), 4, de islamisering zet zich voor, ook in ons land. Laten wij niet slapen als de dwaze maagden, maar nuchter en alert blijven, zodat niemand ons kan verleiden te geloven in dwaling. De Heer zegene hen die smachten naar waarheid en vrijheid door de waarheid/Waarheid!

    Like

 32. Als jezelf god serieus neemt,neemt hij je ook serieus zegt:

  Deze meneer/familie,heeft aanraking van de heere god nodig,net zoals (dhr J Zijlstra),het enigste wat we kunnen is bidden voor hun zodat ze van satan zijn verlost.

  Like

 33. Annemieke zegt:

  In 2013 zijn mijn vriend en ik naar een samenkomst geweest in Enschede. Wat mij tegenviel is dat hij met gekleurde kaartjes werkte voor donatie om op de televisie te blijven, aan die gekleurde kaartjes kon je zien hoeveel iemand dorneerde. Ik vind dit echt fout, waar is je geloof dacht ik nog, als God wil dat je op tv blijft gebeurt dat ook wel. Achter de schermen gebeurt meer dan wat je ziet op tv. Zijn woord is heel goed maar handel er zelf dan ook na.

  Like

 34. Mark Velasquez zegt:

  “Zijn” woord zegt al genoeg. Hij predikt niet uit het Woord dus is het zijn woord. Bijbelverzen uit hun verband halen is geen Woord. Waarom, w a a r o m geven mensen geld voor wat geen brood is?

  Like

 35. Daniël de Jong zegt:

  Ik proef hier erg veel frustratie waar ik misschien wel het woord ‘haat’ zou moeten gebruiken.

  Onze God heeft ons toch geen geest van angst gegeven, maar één van kracht, liefde en bezonnenheid. Laten we daar dan ook naar handelen en een ieder, wie het ook betreft, onderbrengen bij de Heere in, met en door onze gebeden.

  De vrucht van de Geest, negenledig dan wel enig zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De laatste vrucht vind ik in mijn beperkte kennissenkring weinig terug, maar ook ik ben hier niet om te oordelen. De enige die ik dien te oordelen dat ben ik zelf. Laten we daarom ophouden met deze verachtelijke vormen van gedrag en omgang. De hart- en geestesgesteldheid is te beoordelen door de Heere die als Enige het hart doorgrondt.

  Daarnaast ken iedereen het welbekende vers:

  “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.”

  Hier zijn inmiddels, naar ik lees, aardig wat stenen geworpen, maar laten we geestelijk zelfonderzoek en onszelf opnieuw bij Hem onderbrengen.

  U allen bent in mijn gebeden. Moge de Heere u bewaren in Zijn vrede.

  Ps. Wat betreft de misplaatste opmerkingen inzake ‘God bestaat niet’. Ik daag u uit om eerst gedegen onderzoek te doen.

  We hebben een jaartelling gebaseerd op Christus, we hebben een boek dat eeuwenoud is en nog steeds leeft, we vinden overal drie-eenheden terug in onze samenleving, denk hierbij aan oppervlakte, tijd, zelfs de mens (geest, ziel en lichaam).

  Ik heb eens gezegd en zal het opnieuw zeggen: “De bijbel is zo waanzinnig, het verhaal dat Één naar de wereld is gekomen, voor de ganse wereld gestorven is, verrezen is uit de dood en dan nog maar niet te spreken over alle wondere werken dat ik het te absurd voor woorden is, dat je dit niet kunt verzinnen en juist daarom geloof ik hét, maar eigenlijk Hem.”

  Like

  • Mark J. Velasquez Reyes zegt:

   Typische reactie, meneer De Jong. Al van menig “christen” die zijn “geestelijk ontwikkelingsniveau” wil tonen, gehoord. Tot vervelens toe gehoord moet ik zeggen. Zijn jullie zelf nu nog niet moe van dat spelletje?
   Wij moeten wel eerlijk oordelen als gelovigen. Doen we dat niet dan lopen we gevaar gezien er allerlei wind van leer verkondigd wordt in de gebouwen die men kerken noemt. Wij oordelen oprecht als wij zaken toetsen aan de Bijbel. Wij mogen echter niet veroordelen. Dat wilden de witgepleisterde graven die dag met de overspelige vrouw doen. Haar veroordelen voor haar zonde. (Nou, ja, uiteraard wilden zij vooral de Heere te grazen nemen en Hem straffen.)
   Luister, Paulus was nooit bang de wandaden van wie dan ook aan de kaak te stellen. Christus toch ook niet? Maar de wolven in schaapskleren rekenen erop dat zij de mensen voldoende gehersenspoeld hebben dat er geen tegenspraak zal zijn. (Kijk, dat zijn twee kenmerken van een sekte.)
   Wij hebben de familie Maasbach lief. Ik persoonlijk heb zelfs medelijden met hen, want het bloed dat kleeft aan hun handen kan met het water in al de zeeën van deze wereld niet weggewassen worden. Het zal tegen hen getuigen zoals het bloed van Abel tegen Kaïn deed. En wee deze familie en al de andere heren en feministische vrouwen die een verderfelijke leer brengen en daarmee toevoegen aan het onfeilbare en onveranderlijke Woord van de Heere. Weet u waarom de Vader het haat wanneer men Zijn Woord verdraait? Omdat het Woord Zijn Zoon is. Verkracht je de Bijbel dan verkracht je Christus.
   Lees Openbaring eens op uw gemak. Ontdek wat een straf zulke mensen wacht. Het is overigens een ontzettend relevant boek. Wij leven het nu, niet waar?

   Like

 36. Simone zegt:

  Aan MARK J. VELASQUEZ REYES: Hoe is JOUW relatie met God???? Houd je van je vijanden, zoals de bijbel dat zegt en leert?

  Het trieste met jou is dat je denkt dat je beter bent en denkt dat je de bijbel beter begrijpt en kent en dus mag oordelen….

  Dat zijn typische reacties van zeer vleselijke Christenen die, zonder dat ze het weten, door de duivel worden geleid. Je bent een zeer liefdeloze man en je hebt het zelfs niet eens door! De duivel is dol op vleselijke, oordelende “Christenen” zoals jij!!! Je wordt geleid door een demon, niet door Gods Geest!!!! Je zit vol haat en zottepraat. Moge God je helpen….je bent nog niet wedergeboren en daarom ben je zo liefdeloos. Een kenmerk van veel “kinderen Gods”, tegenwoordig. En deze houding komt voor in ALLE denominaties: te druk bezig met het oordelen van anderen, terwijl jezelf vol venijn zit….

  …ook al is het waar dat er teveel over geld wordt gesproken en het handelen van de Maasbach familie, niet altijd juist is. En juist DAAROM moet je voor ze bidden!!!!

  Like

 37. Blessed to be a blessing zegt:

  Ik heb zoveel twijfels over deze kerk. Er zijn een aantal mensen die echt een hart voor God hebben maar ik heb het idee dat sommige alleen bezig zijn om David te pleasen. Zij moeten het geld binnenhalen of via een bepaalde script series prediken. Ik heb het idee dat zijn imago erg belangrijk is voor hem en verheerlijkt zijn eigen familie. En trekt zijn famlie voor. Het gaat niet om ons, het gaat om de heer. Hij bewandelt een gevaarlijk pad. Ik heb deze twijfels vanaf het begin en nu nog steeds. We zitten in de eind tijd mensen. Sommige zien imago geld als hun God, ze willen verheerlijkd worden dat zij beter zijn of geroepen door GD EN HOGER STAAN: Nee. Wij zijn allemaal geroepen door God. Dit is een commerciele kerk, gevuld met liedjes en praatjes, waarin jij hen mag financieren. Dit voelt zo niet goed. Het is niet oprecht. Ik ga eruit. Ik wil God dienen, niet volgens een commerciele visie. Gods visie, zijn hart, zijn ogen, zijn oren en zijn mond. Mensen in de kerk ontvangen in Gods Familie, in zijn lichaam niet in een Maasbach hiarchie. Ik wil niet meer ijdel in de kerk zitten terwijl zoveel mensen verloren gaan. evangeliseren is voor hen ballonen maken met een soort stand, zijn we nu clowns geworden met enkel de boodschap God loves you. Ik word er echt verdrietig van, ik ben bekeerd omdat iemand mij de waarheid heeft verteld en voor mij heeft gebeden. Ik had een oprechte angst en wist dat ik schuldig was, dat God echt is en rechtvaardig is. Ik had een kleine stadsbijbel ontvangen en beloofd dat ik het laatste boek revelaties zou lezen. Nadat ik dat had gelezen ben ik op mijn knieeen gegaan. We hebben mensen nodig die Gods woord verkondigen en kleine bijbels weggeven, bidden voor mensen, dat zijn evangelisten. Ze hebben geen entertainment of ballonnen nodig. Help ons heer om echte discipelen te maken in de kerk in plaats van zondags mensen. Ik bid voor de kerk dat wij geloven wat er in Gods woord staat.

  Like

 38. Blessed to be a blessing zegt:

  Ik neem mijn woorden terug dat het enkel liedjes en praatjes zijn. Maar ik heb nog wel mijn twijfels. En dat neem ik niet terug. Ik geloof wel dat David en zijn familie in Christus zijn maar dat het meer de commerciele kant is opgegaan. Gebed is wat we nodig hebben en eenheid in het lichaam van christus. We zijn wel hier om alle geesten te testen en goed het woord te bestuderen voor ons zelf. Zodat we niet misleid of bedrogen worden. Dat is kenmerkend in de eindtijd dat mensen in de naam van christus komen maar niet zijn. Nogmaals ik zeg niet dat David geen christen is, we moeten oppassen met wat we zeggen, en ik ook. Vandaar mijn rectificatie. Hij is een zoon van God, hij heeft net als ieder ander in het lichaam van Christus de heilige geest. Hij heeft meer verantwoordelijkheid als pastoor en leider en wordt meer aangevallen, des te meer hij gebed nodig heeft. Ik bid dat alle leugens en misverstanden, misleiding en bedrog over de blessing kerk en Johan maasbach wereldzending wordt gebroken in Jezus Naam. Laat er licht zijn in deze kerk, dat we als kerk mogen groeien en het voorbeeld mogen zijn voor de wereld. Zout en licht. Het spijt me voor mijn woorden in mijn vorige bericht, ik wil niemand misleiden, laten we altijd in gebed en vragen aan de heilige geest voor waarheid en licht. Het is ook niet wijs om Gods kinderen te veroordelen wanneer het niet juist is en het is zo makkelijk om uit te spreken over iemand op het internet, zeker op zon platform. Tegenwoordig heeft iedereen wel wat te zeggen over iemand. Maar let op er zijn consecuenties voor woorden en daden die iemands naam beschadigen. al onze woorden hebben consecuenties. Sterker nog al onze wooorden worden bijgehouden, als we voor onze Heer staan. De engelen houden dit alleemaal bij in een boek. Laten we streven naar eenheid in het lichaam, elkaar opbouwen, dat we geduld en gratie voor elkaar hebben niet roddelen maar voor ze bidden. Laat iedereen gezegegend zijn in e kerk van de blessing, in Jezus Naam Amen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s